***Vi kommer att uppdatera alla vägledningarna i starten av 2023 – och rekommenderar därför att du väntar med att ladda ned dokument till dess.***

 

Anbud för utbyte av vägbelysning

Effektiviteten för LED-ljuskällor och LED-armaturer förväntas att fortsätta stiga inom loppet av de kommande åren samtidigt som priset för LED-armaturer förväntas sjunka. Utgångspunkten för dessa vägledande dokument är att till fullo dra nytta av det ekonomiskt fördelaktiga läget som råder just nu, genom en allmän konkurrensutsättning för ett utbyte av vägbelysningsanläggningar.

Detta dokument ska säkerställa hög kvalitet på framtida vägbelysningsanläggningar där LED-tekniken nyttjas på bästa sätt. Denna vägledning innehåller rekommendationer och beskrivningar av arbetet med planering och implementering av förfrågningsunderlag för utbyte av belysningsanläggningar på vägar och GCM-vägar i svenska kommuner. Vägledningen innehåller också en separat del för anvisning av tekniska specifikationer, kvalitetskrav och tillhörande faktablad.

Dokument:

Vägledning
Anbud för utbyte av vägbelysning

Faktablad
Kvalitetskrav

Upphandling för Drift & Underhåll av kommunala belysningsanläggningar

Drift och underhåll av den kommunala vägbelysningen är viktig för att upprätthålla anläggningens kvalitet samt säkerställa funktion och trafiksäkerhet. En anläggning som drivs och underhålls, håller längre samt bidrar till att skapa säkra och goda visuella förhållanden för medborgarna. Med en dåligt underhållen anläggning finns det även en risk att energiförbrukningen ökar. Det kan till exempel beror på att ljusreglering, ljussensorer eller tänd-/ släckfunktioner som inte fungerar korrekt. Vägledningen innehåller rekommendationer och beskrivningar av arbetet med planering och genomförande av upphandling för drift och underhåll av kommunal vägbelysning.

Dokument:

Vägledning
Upphandling av drift och underhåll av kommunala belysningsanläggningar

 

Dessa vägledningar är framställda av Light Bureau for Lighting Metropolis – Green Economy 2020.