En ljusrevolution

Allt eftersom betydande investeringar i belysningsinfrastruktur planeras och genomförs regionalt och i kommuner, fortsätter vi att få ny banbrytande kunskap om belysning, dess inverkan på människor och de tekniska möjligheterna att skapa bra belysningslösningar.

Lighting Metropolis är ett viktigt steg för att förverkliga en vision för Greater Copenhagen som en ledande region i smart, energieffektiv och hållbar stadsbelysning av hög kvalitet. Våra partners tvärgående insatser stärker den viktiga roll som belysning kan spela för att stödja säkerhet, tillgänglighet, identitet, hälsa och utbildning för medborgarna.

Idag har Lighting Metropolis över 25 genomförda belysningslösningar, från neonatal och skolan, till cykelvägar, bibliotek och kontor över hela regionen, som kan besökas och demonstreras.

Mellan 2019-2022 samlar Lighting Metropolis 20 partners som förväntas investera cirka 128 miljoner kronor. DKK i konkreta LED-projekt och arbeta med bl.a.:

  • Kompetensutveckling och kunskap om intelligenta lösningar, biologiskt ljus, livscykel, utbud, etc.
  • Specifikation av kraven på energieffektivitet, kvalitet, färg, ljusstyrka, flimring och hållbarhet.
  • Gemensamma rådgivningstjänster för att underlätta och billigare för kommuner och regioner att få kvalificerad rådgivning.
  • Kunskap om nya affärsmodeller, organisation och serviceavtal.
  • Ytterligare incitament för att öka ersättningen av belysning genom de nya möjligheterna att främja hälsa och välbefinnande med LED-belysning.
  • Utveckling av nya produkter och lösningar som möter kommunernas och regionernas krav genom incitament för företag och nystartade företag. Bättre lösningar kan sedan utvidgas till en större marknad.

Spotlight på Greater Copenhagen

Greater Copenhagen omfattar Region Skåne och Region Halland i Sverige, Region Huvudstaden och Region Själland i Danmark och är hem för 3,8 miljoner invånare. Lighting Metropolis kommer att placera Greater Copenhagen på kartan som centrum där regioner, kommuner, privata företag och kunskapsinstitutioner arbetar tillsammans för att utveckla och visa energibesparande smart stadsbelysning och bli destinationen för besökare som vill se de senaste och bästa lösningarna i belysning .

Främjar tvärgående samarbete

Lighting Metropolis kommer att arbeta för att göra Greater Copenhageni regionen där globala företag investerar i innovation, testning och demonstration av framtida lösningar i samarbete med städer, forskare och lokala företag.

Greater Copenhagen har starka forskningsmiljöer inom belysningsdesign, fotonik och biologisk belysning. Dessa kompetenser har tidigare varit spridda och dåligt samordnade, men ingår nu i ett nytt ekosystem för innovativa och hållbara ljuslösningar, vars sekretariat ligger hos Gate 21 i Danmark och Innovation Skåne i Sverige.

Ekosystemet möjliggör att regionens unika kompetenser kan maximera den fulla potentialen för ny belysning och smart stadsteknologi till förmån för städer, medborgare och företag.