Kontaktinformation till sekretariatet för Lighting Metropolis – Green Eonomy projektet.

Sekretariatet delas mellan Gate 21 i Danmark & Innovation Skåne i Sverige.

Sif Enevold, Chefsprojektledare
Gate 21
sif.enevold@gate21.dk
(mob) +45 3145 6747

Flemming Jørgensen, Projektledare
Gate 21
flemming.jorgensen.2@gate21.dk
(mob) +45 5357 0068

Maria Edgren, Projektledare
Innovation Skåne
maria.edgren@innovationskane.com
(mob) +46 70 713 05 18

Fredrik Malmberg, Projektkoordinator
Innovation Skåne
fredrik.malmberg@innovationskane.com
(mob) +46 73 587 70 31

Peter Liljenberg, Kommunikationsansvarig
Gate 21
peter.liljenberg@gate21.dk
(mob) +45 3134 7003

Vill du komma i kontakt med någon annan i projektet? Du kan alltid sända din förfrågan till nedan adress, så försöker vi koppla dig samman med rätt person:

info@lightingmetropolis.com