Grundvalet för styrgruppen i Lighting Metropolis – Green Economy är följande text i ansökan om Interreg-ÖKS, för att stödja projektet:

“En styrgrupp inrättas med ledningsrepresentanter från huvudpartner, ytterligare tre andra kommuner, ett universitet, Innovation Skåne och Gate 21. En god balans säkerställs mellan företrädare från DK och SE, och i förhållande till de övergripande kriterierna för jämställdhet och likabehandling. En representant för rådgivningsgruppen är knuten till styrkommittén utan rösträtt. Styrkommittén möts vid behov, men minst var sjätte månad.”

Baserat på dessa kriterier har följande styrgrupp upprättats för Green Economy:

• Ballerup kommun: Centerchef, Mads Bo Bojesen (Chairman)

• Faxe kommun: Centerchef, Jørgen Veisig
• Bjuvs kommun: Näringslivssamordnare, Bengt Fellbe
• Lunds kommun: Näringslivs- och turismchef, Per Persson
• Aalborg Universitet: Lektor, Ellen Kathrine Hansen
• Innovation Skåne: Projektkoordinator, Anders Nilsson
• Gate 21: Direktör , Poul Erik Lauridsen