Grundvalet för styrkommittén i Lighting Metropolis – Green Economy är följande text i ansökan om Interreg-ÖKS, för att stödja projektet:

“En styrgrupp inrättas med ledningsrepresentanter från huvudpartner, ytterligare tre andra kommuner, ett universitet, Innovation Skåne och Gate 21. En god balans säkerställs mellan företrädare från DK och SE, och i förhållande till de övergripande kriterierna för jämställdhet och likabehandling. En representant för rådgivande nämnden är knuten till styrkommittén utan rösträtt. Styrkommittén möts vid behov, men minst var sjätte månad.”

Baserat på dessa kriterier har följande styrgrupp upprättats för Green Economy:

• Ballerup Municipality: Centerchef, Mads Bo Bojesen (Chairman)

• Faxe Municipality: Centerchef, Jørgen Veisig
• Bjuvs Municipality: Näringslivssamordnare, Bengt Fellbe
• Lund Municipality: Näringslivs- och turismchef, Per Persson
• Aalborg University: Lektor, Ellen Kathrine Hansen
• Innovation Skåne: Chef för Nya Branscher och Innovation, Marianne Larsson
• Gate 21: Direktör , Poul Erik Lauridsen