Svenska krav och rekommendationer för vägbelysning beskrivs i VGU (Vägars och gators utformning). Regleringsdelens kravavsnitt styr det statliga vägnätet. För kommunerna fungerar VGU som ett rådgivande dokument. Regler, guider och illustrationer med mera är sammanställda i vägbelysningshandboken, publicerad av Trafikverket.

Trafikverket och liknande myndigheter och organisationer i Danmark, Norge och Finland har tillsammans satt upp ett antal kvalitetskrav för LED-armaturer. Kraven har tagits fram för användning av regeringen för att tillhandahålla ny vägbelysning på statsvägarna med en god standard. Kraven omfattar säkerhetskrav, prestandakrav (fotometriska data, hållbarhet, underhållskrav, färgåtergivning, färgtemperatur, energieffektivitet och flimmer), strukturella krav och krav på belysningskontroll (inklusive dämpning). De nya kvalitetskraven för LED-belysning för statliga vägar anges i “Technical Specification NFM01:2019 LED luminaires – requirements”, Kommunerna kan använda dessa kvalitetskrav i sin egen upphandling/ planering av vägbelysning, men detta är helt valfritt.  EU har publicerat kriterier för en grön offentlig upphandling av vägbelysning. Dessa är frivilliga. Kriterierna omfattar energieffektivitet, dimning, ljusföroreningar och hållbarhet.

Dokument

Faktablad

Regler för vägbelysning
Off-grid lampor

Innehållet i nedan skrivs i dokumenten nedan är resultatet av en genomgång och uppsamling av alla de vitkigaste svenska normer och regler för offentlig belysning. De är sammanställda av sekretariatet för Lighting Metropolis, Gate 21, 2019.

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har publicerat kravspecifikationer i rapporten “Riktlinjer för Synergonomi– belysning och synförhållanden på arbetsplatsen”

Kravspecifikationer

Riktlinjer för Synergonomi– belysning och synförhållanden på arbetsplatsen