***Vi kommer att uppdatera alla vägledningarna i starten av 2023 – och rekommenderar därför att du väntar med att ladda ned dokument till dess.***

 

Denna vägledning för inomhusbelysning är utarbetad av NIRAS för användning i projektet Lighting Metropolis – Green Economy. Målet är att vägleda kommunerna och regionerna till att utveckla och driva belysningsprojekt mer energieffektivt och kvalitativt.

Vägledningen är uppbyggt som en processbeskrivning för ett givet belysningsprojekt, och innehåller:

  • Inledande arbeten
  • Omfattning av processen för leverans och idriftsättning
  • Samarbete mellan konsulten, brukaren och driftorganisationen
  • Byggnadsanvändningen
  • Tekniska parametrar
  • Vägledning vid upphandling
  • Vägledning för framtagande av förfrågningsunderlag

Processbeskrivningen för ett givet belysningsprojekt används tillsammans med den tekniska specifikationen för det konkreta användningsområdet och ett följe faktablad som är disponerade med 8 olika kvalitetskrav, även sundhetsljus.

Dokument

Vägledning
Vägledning för inomhusbelysning

Tekniska specifikationer
Förskolor
Idrottshallar
Kontor
Skolor
Äldreomsorg

Faktablad
Energieffektivitet
Färgtemperatur
Färgåtergivning
Flimmer
Styrning & reglering
Bländning
Hållbarhet & cirkulär ekonomi
Hälsoljus

Bilagor
Byggnadsvarianter & rumstyper
Gränsdragningslista

 

Vägledningen är framställd av NIRAS A/S för Lighting Metropolis i 2020.