Projektet Lighting Metroplis – Green Economy ska leda till årliga energibesparingar motsvarande den årliga elförbrukningen i ca 1800 hushåll i Greater Copenhagen.

Idag är endast 20 procent av den offentliga belysningen i Greater Copenhagen energieffektiv. Projektet ’Lighting Metropolis – Green Economy’ ska utnyttja denna potential för att befästa regionen som en ledande region för hållbara belysningslösningar – genom storskalig implementering av kvalitativ och energibesparande LED.

– Det finns ett stort behov av innovativa ljuslösningar inom offentlig sektor, till exempel energieffektiv utomhusbelysning för stad och landsbygd. Belysning har också inverkan på människors arbetsmiljö, välbefinnande och hälsa, nya belysningslösningar kan därför möta behov i till exempel hälso- och sjukvård, skolor och äldreomsorg. Med Lighting Metropolis – Green Economy, kan vi föra samman dessa behov av smart belysning från region och kommuner med innovativa lösningar från uppstartsbolag och etablerade företag, i hela Greater Copenhagen, säger Joakim Nelson, vd på Innovation Skåne.

Lighting Metropolis – Green Economy bygger vidare på erfarenheter från utvecklandet av ett 30-tal innovativa ljuslösningar i regionen från projektets föregångare ”Lighting Metropolis”. Målet med projektet är att spara energi genom att öka investeringen i intelligent och energieffektiv LED-belysning i offentliga byggnader och offentliga vägar. Uppskattningar visar på möjliga årliga energibesparingar på motsvarande ca 7 200 000 kWh eller den årliga elförbrukningen i ca 1800 danska hushåll.

”Det finns ett stort politiskt fokus på att genomföra energibesparande åtgärder i våra kommuner, samtidigt med en osäkerhet om tekniken och framtidsutvecklingen. Med Lighting Metropolis – Green Economy får de deltagande kommunerna nu den kompetensutveckling, kunskapsutbyte och testmiljö som gör det möjligt att implementera i ett tryggt och stort partnerskap,” säger Mads Bo Bojesen, Centerchef, Ballerup Kommun, som är ledande partner i projektet.

 – De enskilda partnerna har redan, var för sig, viktiga kompetenser inom belysning, men det är endast i ett gränsöverskridande samarbete över hela regionen som vi får utnyttjat den samlade potentialen, och den senaste tekniken och lösningarna integrerade i storskalig implementering. Kontinuerlig utveckling och implementering kan gå hand i hand, så belysningen i byggnader och vägar blir så hållbar och bra som möjlig för användarna, säger Sif Enevold, chefsprojektledare på Gate 21.

Projektet omfattar 14 kommuner, en region, tre universitet och två organisationer (se faktaruta). Projektet startar 1 februari 2019, och kommer att pågå i tre år. Det förväntas att deltagande kommuner och Region Skåne tillsammans kommer att investera 177 miljoner svenska kronor i konkreta LED-projekt.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Flemming Jørgensen, projektledare, Gate 21, fje@gate21.dk, +45 5357 0068


FAKTA OM PROJEKTET

Svenska partners:

Bjuv, Klippan, Kristianstad, Lund, Trelleborg, Lunds universitet, Region Skåne, Innovation Skåne (projektledare)

Danska partners:
Albertslund, Ballerup (ledande partner), Egedal, Faxe, Gladsaxe,  Kalundborg, Lolland, Roskilde,  Aalborg Universitet, DTU, Gate 21 (projektledare)

Budget:
52,5 MSEK

Tidsperiod:
2019–2022

Projektet finansieras av EU/Interreg ÖKS (50%), samt partners (50%)