Få inspiration från tre års arbete med energieffektiv belysning i Greater Copenhagen

  Lägre energiförbrukning är en nyckelfaktor för den gröna omställningen. Belysningen står för upp till 30 % av energiförbrukningen i den offentliga sektorn och potentialen för besparingar genom att förnya […].. Read more

Hållbarhetskrav i upphandlingar och avrop

Bild: Arkiv   Sedan starten 2015 har IU Inrednings- och upphandlingsrådgivning AB hjälpt kommuner att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar och avrop. I dag har de ramavtal med flera kommuner i Sverige. […].. Read more

Lunds kommuns nya belysningsplan

  Det blir allt vanligare för kommuner och regioner att utarbeta en belysningsplan. Den går även under många andra namn, som belysningsstrategi, ljusplan, ljusguide men alla har de samma syfte […].. Read more

Belysning och ljusets betydelse i skolor

Hur ska ljuset i skolor utformas för att eleverna ska få en bra visuell miljö?  För att personer som vistas i skolmiljöer ska må bra måste det finnas god tillgång […].. Read more

Solen flyttar in – dygnsrytmbelysning på Helsingborg lasarett

Nu har dygnsrytmbelysning installerats på två vårdavdelningar på Helsingborgs lasarett. Förhoppningen är att de som jobbar i lokalerna ska uppleva snabbare återhämtning efter ett arbetspass, vilket i längden kan leda […].. Read more

Status med dygnsrytmbelysning

Region Skåne installerade i våras dygnsrytmbelysning på psykiatriska avdelningen i Malmö och lasarettet i Helsingborg. Den nya belysningen förväntas ge goda energibesparingar och förbättrade arbetsförhållanden för personalen.   ”Den nya belysningen […].. Read more

Ljuset påverkar dig – hur kan du påverka ljuset?

Vad är ”dygnsrytmsbelysning” och vad innebär den? Hur kan vi påverka ljuset och kan det leda till bättre hälsa och andra effekter? Vad säger forskningen och vad finns runt omkring oss redan […].. Read more

Community fokus: “Synen på belysning är i förändring”

Lars Elmvang är strategisk direktör i Fischer Lighting, en dansk startup som utvecklar och säljer LED-armaturer, skapade av återvunna produkter och material. Tillsammans med sin far Stig startade han företaget […].. Read more

Klippan satsar på LED och smart belysning

  Klippans kommun är partner i Lighting Metropolis Green Economy och har tagit stöd från projektet när de projekterar för ny och smart belysning. Utomhus är två tredjedelar av gatubelysningen […].. Read more

Trelleborgs cyklister kan snart se nytt ljus i slutet av tunneln

  Gång- och cykeltunnlar fyller flera viktiga funktioner i våra städer, men har ofta undervärderats som attraktionskraft och trygghetsskapande element i stadsplaneringen. Ett nytt projekt i Trelleborg kommun ska förvandla […].. Read more

Circadian lighting at the psychiatric ward

At the psychiatric ward  in Malmö, installation of circadian rhythm lighting is underway. It is hoped to have positive effects on the well-being of staff, in addition to expected energy […].. Read more

Ljus ska välkomna besökare till Naturum Vattenriket redan på parkeringsplatsen

Parkeringsplatser är oftast första intrycket till ett besöksmål, men omfattas inte alltid av helhetsplanen. Detta vill Kristianstad kommun ändra på i sitt pågående rbete med att skapa både mer attraktiva […].. Read more

Råd för upphandling av underhåll för vägbelysning

Vad är viktigt som kommun att tänka på vid upphandling av drift och underhåll av vägbelysning och hur säkerhetsställer man att resultatet överensstämmer med det man beställt? Det ger vår […].. Read more

Lighting Metropolis publicerar kostnadsfria vägledningar för kommuner

Vad är viktigt som kommun att tänka på vid upphandling av drift och underhåll av vägbelysning och hur säkerhetsställer man att resultatet överensstämmer med det man beställt? Det och mycket […].. Read more

Lyckad matchning mellan offentligt behov och community-medlems innovativa ljuslösning

  I projektet Lighting Metropolis – Green Economy (LMGE) har den första matchningen som lett hela vägen till affär nu skett: Projektpartnern Region Skåne har upphandlat företaget Brainlit för att […].. Read more

Rätt belysning året runt – dygnsrytmbelysning

Att ljus påverkar oss är allmänt känt, men att ljus påverkar oss dygnet runt är inte lika känt. Idag har vi ett stort fokus på energibesparing med nya belysningslösningar. Utöver […].. Read more

Nya vägledningar ska accelerera offentlig investering i klimatsmart belysning

  Behovet att energieffektivisera den offentliga belysningen brådskar om vi ska nå de uppsatta klimatmålen. Den offentliga belysningen kan dessutom utgöra upp till 30–50 % av den totala elanvändningen i […].. Read more

Gratis temadag om rätt ljus i skolan för bättre studieresultat 

  *** Detta arrangemang är nu fullt, och anmälan därför stängd för nya anmälningar, men du kan fortfarande deltaga via vår direktsända streamingtjänst *** Streaming: https://www.youtube.com/watch?v=0Lmk1VcFGKI Sändningen startar  09.00 den […].. Read more

PRESSMEDDELANDE: Unikt ramavtal med konsultfirmor ska stärka Greater Copenhagen som en ledande metropol för belysning

Fem konsultfirmor i Sverige och Danmark har vunnet en EU-upphandling om totalt 13MSEK för att hjälpa kommuner och regioner att påskynda utskiftningen till energibesparande och kvalitativ belysning i Greater Copenhagen. […].. Read more

Temadag om intelligent utomhusbelysning den 24 oktober

  Om du arbetar med utomhusbelysning och är intresserad av att lära dig mer om möjligheterna med modern vägbelysning och dess intelligenta styrsystem, bör du sätta ett stort kryss i […].. Read more

Nya tekniska specifikationer för utomhusbelysning är resultatet av nordiskt samarbete

  Trafikverket i Sverige och liknande organ i Danmark, Norge och Finland har tillsammans utvecklat nya kvalitetskrav för LED-armaturer. Syftet med initiativet är att skapa enhetlighet, tydlighet och ökad kvalitet […].. Read more

Ljusstudie visar på svårigheten med att kravspecificera både ljusmängd och kvalitet

Ny miljöpsykologisk ljusstudie av LTH visar på svårigheterna med att enkelt definiera krav för belysning som också gör anspråk på att förutom ge tillräckligt med ljus också tar kvalitativa hänsyn. […].. Read more

Solen flyttar in

  Nya rön och undersökningar visar att vi mår bäst av ett ljus som följer dygnets rytm – ett dygnsrytmsljus helt enkelt. Nu tar Region Skåne in den senaste tekniken […].. Read more

Efter succén med danska DOLL planeras nu för svenska SILL.

  Danmark har DOLL, Europas största test- och demonstrationsområde för utomhusbelysning. Nu planerar Sverige att lansera SILL; motsvarigheten för inomhusbelysning, i Lund. Att ljus påverkar oss är oomtvistat. Med den […].. Read more

EU:s nya vägledning underlättar kommuners gröna upphandling av belysning

  EU har utarbetat kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling, som syftar till att göra det lättare för myndigheter att upphandla vägbelysning. De nya kriterina utkom i december 2018, i form […].. Read more

Ny startup community för belysning lanserad

  Greater Copenhagens nya startup community, för belysningsentrprenörer,  lanserades nyligen på ett arrangemang i Malmö, organiserat av Innovation Skåne. Deltagande entreprenörer presenterade sina respektive kompetenser, produkter och tjänster för kommunerna, […].. Read more

Inbjudan till marknadsdialogmöten för ljuskonsulter

  Gate 21 och Innovation Skåne bjuder härmed in konsulter i Danmark och Sverige till informationsmöten om en förestående upphandling av ramavtal, gällande rådgivning om inomhus- och utomhusbelysning för kommuner […].. Read more

Stort EU-anbud ska skapa ‘super belysningskonsortier’ i Köpenhamn

  Gate 21, projektorganisationen för grön tillväxt, har på uppdrag av Lighting Metropolis partners publicerat ett EU-anbud som syftar till att skapa en ny generation “super ljuskonsulent konsortier” till kommunerna […].. Read more

Grönt ljus för storskalig implementering av LED i Greater Copenhagen

Pressmeddelande 2 december 2018 Ett nytt belysningsprojekt i Greater Copenhagen ska leda till årliga energibesparingar motsvarande den årliga elförbrukningen i ca 1800 hushåll. Idag är endast 20 procent av den […].. Read more