PRESSMEDDELANDE: Unikt ramavtal med konsultfirmor ska stärka Greater Copenhagen som en ledande metropol för belysning

Fem konsultfirmor i Sverige och Danmark har vunnet en EU-upphandling om totalt 13MSEK för att hjälpa kommuner och regioner att påskynda utskiftningen till energibesparande och kvalitativ belysning i Greater Copenhagen... Read more

Temadag om intelligent utomhusbelysning den 24 oktober

  Om du arbetar med utomhusbelysning och är intresserad av att lära dig mer om möjligheterna med modern vägbelysning och dess intelligenta styrsystem, bör du sätta ett stort kryss i.. Read more

Nya tekniska specifikationer för utomhusbelysning är resultatet av nordiskt samarbete

  Trafikverket i Sverige och liknande organ i Danmark, Norge och Finland har tillsammans utvecklat nya kvalitetskrav för LED-armaturer. Syftet med initiativet är att skapa enhetlighet, tydlighet och ökad kvalitet.. Read more

Ljusstudie visar på svårigheten med att kravspecificera både ljusmängd och kvalitet

Ny miljöpsykologisk ljusstudie av LTH visar på svårigheterna med att enkelt definiera krav för belysning som också gör anspråk på att förutom ge tillräckligt med ljus också tar kvalitativa hänsyn... Read more

Solen flyttar in

  Nya rön och undersökningar visar att vi mår bäst av ett ljus som följer dygnets rytm – ett dygnsrytmsljus helt enkelt. Nu tar Region Skåne in den senaste tekniken.. Read more

Efter succén med danska DOLL planeras nu för svenska SILL.

  Danmark har DOLL, Europas största test- och demonstrationsområde för utomhusbelysning. Nu planerar Sverige att lansera SILL; motsvarigheten för inomhusbelysning, i Lund. Att ljus påverkar oss är oomtvistat. Med den.. Read more

EU:s nya vägledning underlättar kommuners gröna upphandling av belysning

  EU har utarbetat kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling, som syftar till att göra det lättare för myndigheter att upphandla vägbelysning. De nya kriterina utkom i december 2018, i form.. Read more

Ny startup community för belysning lanserad

  Greater Copenhagens nya startup community, för belysningsentrprenörer,  lanserades nyligen på ett arrangemang i Malmö, organiserat av Innovation Skåne. Deltagande entreprenörer presenterade sina respektive kompetenser, produkter och tjänster för kommunerna,.. Read more

Inbjudan till marknadsdialogmöten för ljuskonsulter

  Gate 21 och Innovation Skåne bjuder härmed in konsulter i Danmark och Sverige till informationsmöten om en förestående upphandling av ramavtal, gällande rådgivning om inomhus- och utomhusbelysning för kommuner.. Read more

Stort EU-anbud ska skapa ‘super belysningskonsortier’ i Köpenhamn

  Gate 21, projektorganisationen för grön tillväxt, har på uppdrag av Lighting Metropolis partners publicerat ett EU-anbud som syftar till att skapa en ny generation “super ljuskonsulent konsortier” till kommunerna.. Read more

Grönt ljus för storskalig implementering av LED i Greater Copenhagen

Pressmeddelande 2 december 2018 Ett nytt belysningsprojekt i Greater Copenhagen ska leda till årliga energibesparingar motsvarande den årliga elförbrukningen i ca 1800 hushåll. Idag är endast 20 procent av den.. Read more