Som en del av projektet Lighting Metropolis – Green Economy (LM) har en rådgivningspanel inrättats, med privata företag inom belysningsindustrin och konsultindustrin i Danmark och Sverige. De utvalda företagen är alla anslutna till Lighting Metropolis-projektet, DOLL eller på annat sätt anslutna till Innovation Skåne eller Gate 21, för att säkerställa en kontinuitet med andra relevanta insatser inom Greater Copenhagen. Dessutom är Lunds universitet, Aalborg universitet och Danmarks tekniska universitet kopplade till den rådgivande panelen. Sydljus (Sverige) och Danskt Center för Ljus uppmanas att delta med en representant vardera.

Panelen ger råd om projektledning och styrkommitté för professionella frågor, inklusive krav på effektivitet och kvalitet på belysning, införande av ny kunskap och deltagande av studenter och nystartade företag i utvecklingen av lösningar för kommuner etc.

Den rådgivande panelen sammanträder några gånger per år. Rådgivande panelmedlemmar kan delta i tematiska arbetsgrupper. I början av projektet bildades tre arbetsgrupper med företrädare för LM:s partners: Vägbelysning, inomhusbelysning, hälsoljus.

Den rådgivande panelen uppmanas att delta i tematiska möten och workshops om professionella ämnen som hålls av LM för partners och för en bredare krets (t.ex. alla kommuner och regioner i Stora Köpenhamn).

Det finns ingen avgift eller annan betalning för deltagande i den rådgivande panelen, och det främjas en öppen dialog och utveckling mellan aktörerna.

Jessika Luth Richter, Lunds Universitet internationella miljöinstitutet (LU IIIEE)

Hillevi Hemphälä, Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola (LU LTH)

Johannes Lindén, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Fotonik)

Michael Mullins, Aalborg Universitet, København (AAU-Cph)

Ingvar Eriksson, Sydljus

Niels Knudsen, Dansk Center for Lys

Henrik Nørgaard, Signify

Nicklas Nilsson, Zumtobel

Søren Hansen, Citelum

Helge Lang Pedersen, Ørsted

Ole Brochstedt Jakobsen, SEAS-NVE

Emma Wrege, Kraftringen

Thomas Feldborg, Lightcare

Robin Linné, Lightab

Jakob Meiland Hansen, Novalume

Kristjan Gross, AI

Henrik Clausen, Fagerhult

Viveca Rosencrantz, Viveca Rosencrantz (Fojab)

Jesper Ravn, Nordiske lysdesignere – IALD Nordic