***Vi opdaterer alle vejledninger i starten af 2023 – og anbefaler derfor, at du venter med at downloade vejledninger indtil da.***

 

Planlægning og gennemførelse af renoveringsudbud for belysning på veje og stier

Renovering af vejbelysning, og udskiftning til armaturer baseret på LED-teknologi, er forbundet med et betydeligt besparelsespotentiale. Effektiviteten for LED forventes fortsat at stige i løbet af de kommende år, ligesom prisfald på LED armaturer forventes at fortsætte. Udgangspunktet for denne vejledning er derfor dels at sikre fuld udnyttelse af de gunstige økonomiske forhold, der pt. er forbundet med offentlig konkurrence-udsættelse af belysningsrenovering, dels at sikre en høj kvalitet i fremtidige vejbelysningsløsninger samt at udnytte LED-teknologien på bedst mulig vis.

Vejledningen indeholder anbefalinger og beskrivelser af arbejdet med planlægning og gennemførelse af renoveringsudbud for belysning på veje og stier i danske kommuner. Vejledningen indeholder desuden et separat Paradigme for tekniske specifikationer og kvalitetskrav og tilhørende Faktaark

Dokumenter:

Vejledning
Renoveringsudbud

Faktaark
Kvalitetskrav

Udbud af drift- og vedligeholdelse af vejbelysning

Drift og vedligehold (D&V) af den kommunale vejbelysning er vigtig for at opretholde kvaliteten af anlægget og sikre funktion og trafiksikkerhed.
Et anlæg, der er driftet og vedligeholdt, holder længere og skaber trygge, sikre og gode visuelle forhold for borgerne. Med et dårligt vedligeholdt anlæg risikerer man samtidig, at energiforbruget stiger f.eks. hvis dæmpning, fotoceller eller tænd/sluk-funktioner ikke fungerer, som de skal. Vejledningen indeholder anbefalinger og beskrivelser af arbejdet med planlægning og gennemførelse af udbud af drift og vedligeholdelse af kommunal vejbelysning.

Dokumenter:

Vejledning
Drift- og vedligeholdelsesudbud for veje og stier

Off-grid belysningsløsninger

Off-grid eller stand-alone løsninger er belysningsløsninger, der ikke er tilsluttet elnettet, men lagrer strømmen lokalt i batterier.

Solcellelamper er den mest anvendte off-grid løsning, hvor strømmen bliver produceret i løbet af dagen, mens solens stråler genererer energi, og bruges i de efterfølgende mørke timer.

Dokumenter:

Faktaark
Off-grid

 

Disse vejledninger er udført af Light Bureau for Lighting Metropolis i 2020. Faktaarket om Off-grid lamper er udført af Lighting Metropolis sekretariatet, Gate 21.