Vejlovgivningen for offentlige veje har generelt ikke bindende bestemmelser om vejbelysning. Kommunerne forudsættes at følge de statslige normer og vejledninger. Belysning i offentlige bygninger er reguleret af Bygningsreglementet.

Lov om private fællesveje fastlægger, at kommunen kan bestemme, at der skal være vejbelysning på private fællesveje. Som offentlig indkøber og rådgiver ved udbuds- og indkøbskontrakter skal man sikre, at leverandører af elektrisk udstyr overholder producentansvarslovgivningen om håndtering af udtjent elektrisk udstyr.

Dokumenter:

Faktaark
Normer & regler for vejbelysning

Normer & regler for indendørsbelysning

Normer & regler for stadionbelysning

 

Faktaarken udførte af Lighting Metropolis sekretariatet, Gate 21, i 2020.