***Vi opdaterer alle vejledninger i starten af 2023 – og anbefaler derfor, at du venter med at downloade vejledninger indtil da.***

 

Denne vejledning for indendørs belysning er udarbejdet af NIRAS A/S til brug for projektet ”Lighting Metropolis – Green Economy”. Formålet er at vejlede kommuner og regioner i udarbejdelse af belysningsprojekter, til en god og veldisponeret projektproces. Dette sikrer at der opnås en energieffektiv belysning af høj kvalitet.

Vejledningen er bygget op som en procesbeskrivelse for et givet belysningsprojekt, og indeholder:

  • De indledende arbejder
  • Omfang af proces for og test af aflevering og idriftsættelse
  • Samarbejde mellem projekterende/rådgiveren, brugere og driftsorganisation
  • Brugen af bygningen
  • Tekniske vurderinger
  • Udbudstekniske forhold
  • Udbudsmateriale til entreprenør/prisindhentning

Vejledningen anvendes sammen med den tekniske specifikation for den konkrete bygningsanvendelse samt en række understøttende faktaark, disponeret med krav til 8 forskellige kvalitetsparametre, herunder sundhedslys.

Dokumenter:

Vejledning
Procesbeskrivelse

Tekniske specifikationer
Administration
Daginstitutioner
Plejecentre
Skoler
Sportshaller

Faktaark
Energieffektivitet
Farvegengivelse
Farvetemperatur

Flimmer
Styring & regulering
Blænding
Holdbarhed & cirkulær økonomi
Sundhedslys

Bilag
Bygningstyper og rumtyper
Ydelsegrænseskema

 

Vejledningen er udført af  NIRAS A/S for Lighting Metropolis i 2020.