En lysrevolution

Idet betydelige investeringer i belysningsinfrastruktur planlægges og implementeres regionalt og kommunalt, fortsætter Greater Cpenhagen med at skabe ny banebrydende viden om belysning, dens indvirkning på mennesker og de mange teknologiske muligheder til at skabe gavnlige lysløsninger.

Lighting Metropolis er et afgørende skridt for at realisere visionen for Greater Copenhagen som en førende region indenfor intelligent, energieffektiv og bæredygtig urban belysning af god kvalitet. Vores partneres indsatser er med til at styrke den vigtige rolle belysningen kan spille for at understøtte sikkerhed, tilgængelighed, identitet, sundhed og uddannelse for borgere.

Idag har Lighting Metropolis over 25 implementerede lysløsninger: fra neonatal afdelinger og skoler til cykelstier, biblioteker og kontor over hele regionen, som alle kan besøges og demonstrere deres effekt. Mellem 2019-2022 samler Lighting Metropolis 20 partner som forventes at investere ca. 128 mio. kr. i konkrete LED-projekter, og bl.a. arbejde med:

  • Kompetenceudvikling og viden om intelligente løsninger, biologisk lys, livscyklus, forsyning, mm.
  • Specifikation af krav til energieffektivitet, kvalitet, farve, lysstyrke, flimmer og bæredygtighed.
  • Fælles tilbud om rådgivning for at gøre det lettere og billigere for kommuner og regioner at få kvalificeret rådgivning.
  • Kendskab til nye forretningsmodeller, organisering og serviceaftaler.
  • Yderligere incitamenter til at øge udskiftningen af belysning gennem de nye muligheder for at fremme sundhed og trivsel med LED-belysning.
  • Udvikling af nye produkter og løsninger, der opfylder kommunernes og regionernes krav gennem incitamenter til virksomheder og nystartede selskaber. Bedre løsninger kan derefter udbredes til et større marked.

Fokus på Greater Copenhagen

Greater Copenhagen omfatter Region Skåne og Region Halland i Sverige, samt Region Hovedstaden og Region Sjælland i Danmark. Samlet er området hjem for 3,8 millioner indbyggere. Lighting Metropolis vil sætte Greater Copenhagen på kortet som centrum, hvor regioner, kommuner, private virksomheder og videninstitutioner samarbejder om at udvikle og fremvise energibesparende smart urban belysning, og om at blive destinationen for besøgende, der søger de nyeste og bedste løsninger inden for belysning.

Fremme samarbejde

Lighting Metropolis vil arbejde for at gøre Greater Copenhagen til regionen, hvor globale virksomheder investerer i innovation samt tester og demonstrerer fremtidige løsninger i samarbejde med byer, forskere og lokale virksomheder.
Greater Copenhagen er hjemsted for stærke forskningsmiljøer indenfor belysningsdesign, fotonik og biologisk belysning. Dog er disse kompetencer spredt og dårligt koordineret i dag. Ved at bringe regionens unikke kompetencer tættere sammen, vil det fulde potentiale for ny belysning og smart byteknologi maksimeres til gavn for byer, borgere og virksomheder.