Grundlaget for styregruppen er følgende tekst i ansøgningen til Interreg-ÖKS om støtte til projektet: ”Der etableres en styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra lead partner, tre andre kommuner, et universitet, Innovation Skåne og Gate 21. Der sikres en god balance mellem repræsentanter fra DK og SE, og i forhold til de horisontelle kriterier om ligestilling og ligebehandling. En repræsentant for Rådgivningspanelet er tilknyttet styregruppen uden stemmeret. Styregruppen mødes efter behov, dog mindst hver 6. måned.”

Ud fra disse kriterier er der sammensat følgende styregruppe:

  • Ballerup Kommune: Centerchef Mads Bo Bojesen (formand)
  • Faxe Kommune: Centerchef Jørgen Veisig
  • Bjuvs Kommun: Näringslivschef Bengt Fellbe
  • Lunds Kommun: Näringslivschef Per Persson
  • Aalborg Universitet: Lektor Ellen Kathrine Hansen
  • Innovation Skåne: Projektkoordinator Anders Nilsson
  • Gate 21: Direktør Poul Erik Lauridsen

Der vil senere blive tilknyttet en person fra Rådgivningspanelet til styregruppen.