Som led i projektet Lighting Metropolis – Green Economy (LM) er et rådgivningspanel (Advisory Board) nedsat, med private virksomheder indenfor lysbranchen og rådgiverbranchen i Danmark og Sverige. Virksomhederne skal udvælges blandt virksomheder, der har tilknytning til Lighting Metropolis-projektet, DOLL eller på anden måde har tilknytning til Innovation Skåne eller Gate 21, for derved at sikre sammenhæng til andre relevante indsatser i Greater Copenhagen-geografien. Desuden tilknyttes Lunds Universitet, Aalborg Universitet og Danmarks Tekniske Universitet til rådgivningspanelet. Sydljus (Sverige) og Dansk Center for Lys inviteres til at deltage med en repræsentant hver.

Panelet vejleder projektledelse og styregruppe om faglige spørgsmål, herunder krav til belysningens effektivitet og kvalitet, inddragelse af ny viden samt inddragelse af studerende og startups i udviklingen af løsninger til kommunerne m.v.

Rådgivningspanelet mødes et par gange om året. Rådgivningspanelets medlemmer kan deltage i tematiske arbejdsgrupper. Der er ved starten af projektet dannet tre arbejdsgrupper med repræsentanter for LMs partnere: Vejbelysning, indendørs lys, sundhedslys.

Rådgivningspanelet inviteres til at deltage i de temamøder og workshops om faglige emner, som LM afholder for partnere såvel som for en bredere kreds (f.eks. alle kommuner og regioner i Greater Copenhagen).

Der ydes ikke honorar eller anden betaling for deltagelse i rådgivningspanelet, og aftales et sæt spilleregler, der fremmer åben dialog og udvikling.

Jessika Luth Richter, Lunds Universitet internationella miljöinstitutet (LU IIIEE)

Hillevi Hemphälä, Lunds Universitet, Lunds Tekniska Högskola (LU LTH)

Johannes Lindén, Danmarks Tekniske Universitet (DTU Fotonik)

Michael Mullins, Aalborg Universitet, København (AAU-Cph)

Ingvar Eriksson, Sydljus

Niels Knudsen, Dansk Center for Lys

Henrik Nørgaard, Signify

Nicklas Nilsson, Zumtobel

Søren Hansen, Citelum

Helge Lang Pedersen, Ørsted

Ole Brochstedt Jakobsen, SEAS-NVE

Emma Wrege, Kraftringen

Thomas Feldborg, Lightcare

Robin Linné, Lightab

Jakob Meiland Hansen, Novalume

Kristjan Gross, AI

Henrik Clausen, Fagerhult

Viveca Rosencrantz, Viveca Rosencrantz (Fojab)

Jesper Ravn, Nordiske lysdesignere – IALD Nordic