Da kun en femtedel af den offentlige belysning i Greater Copenhagen er energieffektiv i dag, skal et nyt stort lysprojekt udnytte dette enorme potentiale. Gennem omfattende implementering af kvalitativ og energibesparende LED vil det konsolidere regionen som en førende metropol inden for bæredygtige belysningsløsninger.

”Der er et stort politisk fokus på at gennemføre energibesparende foranstaltninger i vores kommuner, samtidig med en usikkerhed i forhold til teknikken og udviklingen i fremtiden. Med Lighting Metropolis – Green Economy får de kommuner, der deltager, nu den kompetenceudvikling, udveksling af viden og det testmiljø, der gør implementering muligt i et trygt og stort partnerskab,” siger Mads Bo Bojesen, Centerchef, Ballerup Kommune, som er den ledende partner i projektet.

Lysprojektet, der bygger direkte på tidligere erfaringer fra blandt andet udviklingen af en snes innovative lysløsninger i regionen, har som mål at spare energi ved at øge investeringerne i intelligent og energieffektiv LED-belysning af god kvalitet i offentlige bygninger og på offentlige veje. Estimater angiver mulige energibesparelser på mindst 7.200.000 kWh/år. Det svarer til elforbruget i 1.800 normale danske husstande.

”De individuelle partnere har hver især dele af de nødvendige kompetencer indenfor belysning, men først i et tværgående samarbejde på tværs af regionen får vi til fulde udnyttet potentialet, og får de nyeste løsninger og teknologier integreret i storskala implementering. Fortsat udvikling og implementering kan gå hånd i hånd så belysningen i bygninger og på veje og stier bliver så bæredygtig og god som mulig for brugerne.”, siger Sif Enevold, Chefprojektleder.

Projektet omfatter 14 kommuner, en region, tre universiteter og to organisationer. Det starter 1. februar i 2019 og varer i tre år.  (Se faktaboksen). De deltagende kommuner og Region Skåne, forventes at investere ca. 128 mio. kr. i konkrete LED-projekter.

”Det er et stort behov for innovative lysløsninger i den offentlige sektor, for eksempel energieffektiv udendørs belysning til by- og landområder eller behovstilpasset belysning i sundhedssektoren. Med Lighting Metropolis – Green Economy, kan vi kombinere disse behov for smart belysning fra regioner og kommuner med innovative løsninger fra nystartede selskaber og etablerede virksomheder, i hele Greater Copenhagen”, siger Joakim Nelson, adm. direktør for Innovation Skåne.

Nogle af de vigtigste arbejdsområder for projektet:

 • Kompetenceudvikling og viden om intelligente løsninger, biologisk lys, livscyklus, forsyning, etc.
  • Specifikation af krav til energieffektivitet, kvalitet, farve, lysstyrke, flimmer og bæredygtighed.
  • Fælles tilbud om rådgivning for at gøre det lettere og billigere for kommuner og regioner at få kvalificeret rådgivning.
  • Kendskab til nye forretningsmodeller, organisering og serviceaftaler.
  • Yderligere incitamenter til at øge udskiftningen af belysning gennem de nye muligheder for at fremme sundhed og trivsel med LED-belysning.
  • Udvikling af nye produkter og løsninger, der opfylder kommunernes og regionernes krav gennem incitamenter til virksomheder og nystartede selskaber. Bedre løsninger kan derefter udbredes til et større marked.

For yderligere information kontakt projektleder Flemming Jørgensen, Gate 21, fje@gate21.dk, +45 5357 0068

FAKTA OM PROJEKTET

Danske partnere:
Albertslund, Ballerup (ledende partner), Egedal, Faxe, Gladsaxe, Kalundborg, Lolland, Lund, Roskilde, Aalborg Universitet, DTU & Gate 21 (projektleder)

Svenske partnere:
Bjuv, Klippan, Kristianstad, Trelleborg, Region Skåne, Lunds Universitet & Innovation Skåne (projekt koordinator).

Budget:
38 MDKK / 52,5 MSEK

Tidsperiod:
2019–2022

Projektet finansieres af EU / Interreg ÖKS (50%) samt partnere (50%)

Kontakter hos sekretariatet: