Effektiviteten för LED-ljuskällor och LED-armaturer förväntas att fortsätta stiga inom loppet av de kommande åren samtidigt som priset för LED-armaturer förväntas sjunka. Utgångspunkten för detta vägledande dokument är att till fullo dra nytta av det ekonomiskt fördelaktiga läget som råder just nu, genom en allmän konkurrensutsättning för ett utbyte av vägbelysningsanläggningar. Detta dokument ska säkerställa hög kvalitet på framtida vägbelysningsanläggningar där LED-tekniken nyttjas på bästa sätt.

Denna vägledning innehåller rekommendationer och beskrivningar av arbetet med planering och implementering av förfrågningsunderlag för utbyte av belysningsanläggningar på vägar och GCM-vägar i svenska kommuner. Vägledningen innehåller också en separat del för anvisning av tekniska specifikationer, kvalitetskrav och tillhörande faktablad.

Dokument

Vägledning
Anbud för utbyte av vägbelysning

Faktablad
Kvalitetskrav

 

Denna vägledning är framställd av Light Bureau for Lighting Metropolis – Green Economy 2020.