Renovering af vejbelysning, og udskiftning til armaturer baseret på LED-teknologi, er forbundet med et betydeligt besparelsespotentiale. Effektiviteten for LED forventes fortsat at stige i løbet af de kommende år, ligesom prisfald på LED armaturer forventes at fortsætte. Udgangspunktet for denne vejledning er derfor dels at sikre fuld udnyttelse af de gunstige økonomiske forhold, der pt. er forbundet med offentlig konkurrence-udsættelse af belysningsrenovering, dels at sikre en høj kvalitet i fremtidige vejbelysningsløsninger samt at udnytte LED-teknologien på bedst mulig vis.

Vejledningen indeholder anbefalinger og beskrivelser af arbejdet med planlægning og gennemførelse af renoveringsudbud for belysning på veje og stier i danske kommuner. Vejledningen indeholder desuden et separat Paradigme for tekniske specifikationer og kvalitetskrav og tilhørende Faktaark

Dokumenter:

Vejledning
Renoveringsudbud

Faktaark
Kvalitetskrav
Off-grid

 

Vejledningen er udført af Light Bureau for Lighting Metropolis i 2020. Faktaarket om Off-grid lamper er udført af Lighting Metropolis sekretariatet, Gate 21.